Het Palet staat voor gezelligheid respect

Het Palet is een Buurtvereniging en bestaat sinds 24 april 1976. In Lelystad zijn 7 buurthuizen en 1 buurtvereniging. 

Een buurthuis heeft een bestuur die alle besluiten neemt en staat "onder toezicht" van de gemeente, bij een buurtvereniging beslissen de leden en staat het bestuur "onder toezicht" van de leden. 

Eenieder die deelneemt aan een activiteit bij Het Palet moet dus lid zijn van de buurtvereniging Het Palet. 

Ieder lid heeft inspraak middels de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Het gekozen bestuur heeft jaarlijks verantwoording af te leggen aan de leden tijdens deze vergadering.

Er zijn diverse activiteiten in Het Palet. Iedere activiteit heeft zijn eigen leiding. Deze persoon of personen zijn tevens medewerker(s) van de vereniging. Zij hebben verantwoording af te leggen aan het bestuur wat betreft het beleid en de financiën van hun activiteit.

Kosten: 

We hanteren een gezinslidmaatschap van €12,= per jaar. 

Daarnaast hebben diverse activiteiten een eigen contributie. 

Per wekelijkse vaste activiteit bedragen de kosten €6,= per persoon per jaar als bijdrage voor vaste kosten als gas en elektra. 

Bij de diverse activiteiten wordt dit verrekend in hun contributie en wordt het voor u betaald. Dit wordt vermeld bij de informatie van de activiteit.

Tevens heeft de buurtvereniging Het Palet statuten en een huishoudelijk reglement. Deze kunt u bij de "Downloads" vinden.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, uw reactie is altijd welkom!

Indien u een vraag heeft, stel deze via het "contactformulier". De webmaster zorgt ervoor dat uw vraag bij de betreffende contactpersoon komt.


Gezelligheid

Het motto van onze buurtvereniging is: Gezelligheid staat op nummer 1!

Vragen?

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, uw reactie is altijd welkom!
U kunt deze insturen via ons contactformulier.

Activiteiten

Klik hier om alle activiteiten te bekijken.