Helaas hebben wij moeten vernemen dat ons lid, de heer Heyo Pott, vorige week is overleden.

Wij wensen de famieleden veel sterkte toe met de verwerking van hun verlies.

Het Bestuur van Buurtvereniging "Het Palet"